DGSA - male logo
INFOLINIA EKSPERTÓW
ADR, RID, IATA, GHS/CLP
dla członków Stowarzyszenia DGSA
CZYNNA KAŻDY PONIEDZIAŁEK
12.00-14.00
DANE KONTAKTOWE ikona pdf
infolinia ekspertów
projektowanie stron internetowych
malex
adr pomorze


Przystąp do nas już dziś.
Wypełnij poniższy formularz

DGSA - deklaracja czlonkowska

DGSA - duze logo
Kierunki działań Stowarzyszenia Doradców ds. Transportu Towarów Niebezpiecznych Dangerous Goods Safety Advisers...
Stowarzyszenie organizuje seminaria i szkolenia na temat zmian i dalszych kierunków zmian w przepisach dotyczących transportu towarów niebezpiecznych, proponuje usługi swoich członków w firmach, opracowuje metodykę sporządzania raportów powypadkowych oraz sprawozdań rocznych. Określa zasady współpracy z organami, agendami oraz instytucjami rządowymi związanymi z transportem towarów niebezpiecznych, w tym z Inspektoratem Transportu Drogowego. Definiuje zasady świadczeń usług przez doradcę DGSA (zatrudnienie, wynagrodzenie). Promuje członków Stowarzyszenia DGSA na rynku szkoleń i usług. Interpretuje przepisy prawne. Organizuje zespół pomocy prawnej. Wypracowuje formuły ubezpieczenia zbiorowego od odpowiedzialności cywilnej członków Stowarzyszenia DGSA.Nawiązuje współpracę z organizacjami międzynarodowymi związanymi z transportem towarów niebezpiecznych. Opracowuje syntetyczne kompendium informacji "od produktu w magazynie do odbiorcy". Organizuje wydawnictwa biuletynu oraz punkty konsultacyjne dla doradców DGSA. Powołuje grupy eksperckie, itd...

Zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia DGSA,
które odbędzie się 24 marca 2018 r. o godz. 10.30
w Hotelu Lamberton Ołtarzew, ul. Poznańska 492
Nasze Opracowania
członków Stowarzyszenia DGSA, dotyczące regulacji w obszarze transportu towarów niebezpiecznych

8 lutego 2018 r.
Petycja S-DGSA w sprawie zmiany przepisów projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie sposobu przewozu ładunku.
Minister Infrastruktury wdrażając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/47/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie drogowej kontroli technicznej dotyczącej zdatności do ruchu drogowego pojazdów użytkowych poruszających się w Unii przygotował projekt rozporządzenie w sprawie sposobu przewozu ładunku. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do przewozów towarów niebezpiecznych co jest sprzeczne z zakresem Dyrektywy. Wymagania mocowania dotyczą wszystkich towarów a w szczególności powinny dotyczyć towarów niebezpiecznych. Wyłączenie ich z rozporządzenia nie tylko nie poprawia bezpieczeństwa transportu ale wprowadza zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dlatego Zarząd S-DGSA przygotował i złożył petycję w tej sprawie.
ikona pdf 2018-02-08-petycja_sdgsa_w sprawie_rozporzadzenia_dotyczacego_sposobu...
ikona pdf 2018-02-08-Projekt_rozporzadzenia_w_sprawie_mocowania_ladunku.pdf

12 grudnia 2017 r.
Wizyta delegacji ukraińskiej w Stowarzyszeniu SDGSA.
W ramach projekt współpracy bliźniaczej nr UA/50 tzw. twinning realizowanym przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego w konsorcjum z Partnerem wiodącym Ministerstwem Królestwa Hiszpanii właściwym do spraw transportu oraz Ministerstwem Republiki Francji właściwym do spraw przewozu towarów niebezpiecznych delegacja przedstawicieli ukraińskiego Ministerstwo Infrastruktury odwiedziła Stowarzyszenie DGSA w Błoniu.
Projekt ma na celu poprawę bezpieczeństwa multimodalnego przewozu towarów niebezpiecznych na Ukrainie.

4 grudnia 2017 r.
Stanowisko SDGSA w odniesieniu do projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych.
Przekazaliśmy do MIiB nasze stanowisko w odniesieniu projektu ww. Rozporządzenia.
ikona pdf 2017-12-04-opinia_ws_prowadzenia_kursow.pdf
ikona pdf 2017-12-04-projekt_rozporzadzenia_zmieniajacego_rozporzadzenie...docx

14 listopada 2017 r. Konferencja BTE w Budapeszcie
Udział przedstawiciela zarządu S-DGSA w konferencji węgierskiego stowarzyszenia doradców DGSA (BTE).
Prezes naszego Stowarzyszenia P. Maria Nicopulos na zaproszenie węgierskiego stowarzyszenia doradców DGSA wystąpiła podczas corocznej konferencji członków stowarzyszenia BTE.
Podczas 3 prezentacji zaprezentowała ona:
- działalności naszego stowarzyszenia doradców SDGSA,
- omówiła zasady systemu monitorowania drogowego przewozu towarów oraz odpowiedzialność za naruszenie obowiązków z tym związanych wynikające z Ustawy z dnia 9 marca 2017 roku o systemie monitorowaniu drogowego przewozu towarów, jak również
- przedstawiła wątpliwości wynikające z zarządzania przewozem towarów dużego ryzyka.
Link do strony stowarzyszania BTE: http://bte.hu/index.php/...
ikona pdf 2017-11-14-konferencia_adr_program_eng.pdf

20-22 września 2017 r.
Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa ADR
W dniach 20 - 22 września 2017 r. odbyła się, w Częstochowie, kolejna konferencja poświęcona przewozom towarów niebezpiecznych i wszystkiemu, co z tym przewozem jest związane.
ikona pdf relacja z konferencji

seminarium

16 sierpnia 2017 r.
Informujemy, że Minister Infrastruktury i Budownictwa wystosował do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego i Głównego Inspektora Transportu Drogowego pismo dotyczące zasad stosowania prawidłowych nazw przewozowych. Zgodnie ze stanowiskiem Ministra stosowanie prawidłowych nazw przewozowych wg ADR/RID 2015 na opakowaniach - w tym naczyniach do gazów, oraz w systemach informatycznych przeznaczonych do generowania dokumentów przewozowych, zainstalowanych przed opublikowaniem ADR/RID 2017 nie jest naruszeniem prawa i w związku z tym nie powinny być z tego tytułu nakładane kary. W załączeniu przedstawiamy powyższe pismo.
ikona pdf 2017-08-16_Pismo_do_UTK_i_GITD_prawidlowe_nazwy_przewozowe.pdf

14 czerwca 2017 r.
Wnioski o okres przejściowy w stosowaniu prawidłowych nazw przewozowych
W związku z publikacją oświadczenia rządowego z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (D.U. 2017, poz. 1119) Stowarzyszenie DGSA przesłało do Departamentu Transportu Drogowego i Kolejowego w MIiB wnioski o wprowadzenie okresów przejściowych w stosowaniu prawidłowych nazw przewozowych.
ikona pdf 2017_06_14-pismo_sdgsa_projekt_okres_przejsciowy_DTD.pdf
ikona pdf 2017_06_14-pismo_sdgsa_projekt_okres_przejsciowy_DTK.pdf

14 czerwca 2017 r.
Wniosek o wypowiedzenie umowy M282
Stowarzyszenie DGSA zgłosiło wniosek o wypowiedzenie przez Rzeczpospolitą Polską umowy multilateralnej M282.
ikona pdf 2017_06_14_M282.pdf

5 czerwca 2017 r.
Opinia w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR.
W związku z procesem konsultacji społecznych projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR, przygotowaliśmy i przesłaliśmy do Ministra Infrastruktury i Budownictwa opinię Stowarzyszenia w tym zakresie.
ikona pdf 2017-06-05-pismo_sdgsa_projekt_w_sprawie_swiadectwa_dopuszczenia.pdf
ikona pdf 2017-06-05-projekt_w_sprawie_swiadectwa_dopuszczenia.pdf

29 maja 2017 r.
Opinia w sprawie projektu Ustawy Ministra Infrastruktury i Budownictwa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw
W związku z procesem konsultacji społecznych projektu ustawy Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia ... o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw, przygotowaliśmy i przesłaliśmy do Ministra Infrastruktury i Budownictwa opinię Stowarzyszenia w tym zakresie.
W projekcie uwzględnione zostało stanowisko stowarzyszenia SDGSA w sprawie uchylenie przepisu art. 13 ust. 2 ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych. Mamy nadzieję, że na dalszym etapie prac legislacyjnych obecna propozycja usunięcia tego zapisu nie ulegnie zmianie.
ikona pdf 2017-05-29-pismo_sdgsa_projekt_ustawy_o_transporcie_drogowym.pdf
ikona pdf 2017-05-29-projekt_ustawy_o_zmianie_ustawy_o_transporcie_drogowym.pdf

8-9.05.2017 r. Saragossa, Hiszpania
Spotkanie EASA
Siódme spotkanie Stowarzyszenia EASA zorganizowane zostało przez trzy hiszpańskie regionalne stowarzyszenia ACCS/ACONSA/ACONSENA. Uczestniczyło w nim 23-trzech przedstawicieli z 16 krajowych stowarzyszeń z 15 państw: Belgii, Niemiec, Danii, Hiszpanii, Finlandii, Francji, Grecji, Węgier, Irlandii, Luksemburga, Holandii, Norwegii, Polski, Turcji, Wielkiej Brytanii.
więcej o spotkaniu w zakładce EASA »

25 kwietnia 2017 r.
Opinia w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie sposobu przewozu ładunku.
W związku z procesem konsultacji społecznych projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie sposobu przewozu ładunku przygotowaliśmy i przesłaliśmy do Ministra Infrastruktury i Budownictwa opinię Stowarzyszenia w tym zakresie.
ikona pdf 2017-04-25-pismo_sdgsa_projekt_w_sprawie_sposobu_przewozu_ladunku.pdf
ikona pdf 2017-04-25-dokument284216.pdf

12 kwietnia 2017 r.
Opinia w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 15.03.2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.
W związku z procesem konsultacji społecznych projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 15.03.2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, przygotowaliśmy i przesłaliśmy do Ministra Infrastruktury i Budownictwa opinię Stowarzyszenia w tym zakresie.
ikona pdf 2017-04-12-pismo_sdgsa_projekt_rozporządzenia_w_sprawie_warunkow_technicznych.pdf
ikona pdf 2017-04-12-dokument280810.pdf

25 marca 2017 r.
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
W dniu 25 marca br. odbyło się w Błoniu Walne Zebranie Członków, w trakcie którego podsumowano działalność Stowarzyszenia w roku 2016 Szczegóły znajdują się w Sprawozdaniu z pracy Zarządu oraz Streszczeniu Walnego Zebrania Członków.
ikona pdf Sprawozdanie z pracy Zarządu za 2016 r.
ikona pdf Streszczenie Walnego Zebrania Członków

24 marca 2017 r.
Seminarium szkoleniowe "ADR 2017. Wymagania w zakresie monitorowania przewozu drogowego towarów"
W związku z nowelizacją Umowy ADR 2017 oraz licznymi zapytaniami naszych członków dotyczącymi nowych wymagań związanych z monitorowaniem przewozu drogowego towarów Zarząd Stowarzyszenia postanowił zorganizować jednodniowe seminarium szkoleniowego obejmujące oba te zagadnienia.
ikona pdf Seminarium DGSA 24.03.2017 r. Ołtarzew - streszczenie spotkania

seminarium

seminarium

Nasze Opracowania