DGSA - male logo
INFOLINIA EKSPERTÓW
ADR, RID, IATA, GHS/CLP
dla członków Stowarzyszenia DGSA
CZYNNA KAŻDY PONIEDZIAŁEK
12.00-14.00
DANE KONTAKTOWE ikona pdf
infolinia ekspertów
projektowanie stron internetowych
malex
adr pomorze


Przystąp do nas już dziś.
Wypełnij poniższy formularz

DGSA - deklaracja czlonkowska

DGSA - duze logo
Kierunki działań Stowarzyszenia Doradców ds. Transportu Towarów Niebezpiecznych Dangerous Goods Safety Advisers...
Stowarzyszenie organizuje seminaria i szkolenia na temat zmian i dalszych kierunków zmian w przepisach dotyczących transportu towarów niebezpiecznych, proponuje usługi swoich członków w firmach, opracowuje metodykę sporządzania raportów powypadkowych oraz sprawozdań rocznych. Określa zasady współpracy z organami, agendami oraz instytucjami rządowymi związanymi z transportem towarów niebezpiecznych, w tym z Inspektoratem Transportu Drogowego. Definiuje zasady świadczeń usług przez doradcę DGSA (zatrudnienie, wynagrodzenie). Promuje członków Stowarzyszenia DGSA na rynku szkoleń i usług. Interpretuje przepisy prawne. Organizuje zespół pomocy prawnej. Wypracowuje formuły ubezpieczenia zbiorowego od odpowiedzialności cywilnej członków Stowarzyszenia DGSA.Nawiązuje współpracę z organizacjami międzynarodowymi związanymi z transportem towarów niebezpiecznych. Opracowuje syntetyczne kompendium informacji "od produktu w magazynie do odbiorcy". Organizuje wydawnictwa biuletynu oraz punkty konsultacyjne dla doradców DGSA. Powołuje grupy eksperckie, itd...

"XVII Seminarium "ADR W PRAKTYCE - ZMIANY 2019"
27 - 28 września 2018 r., Hotel CAMPOVERDE***, Łódź
ikona pdf więcej informacji »

Branżowe Targi
Materiałów i Towarów Niebezpiecznych
Transport - Intralogistyka - Bezpieczeństwo
Lipsk,
9 - 11 kwietnia 2019

Zobacz więcej »

Nasze Opracowania
członków Stowarzyszenia DGSA, dotyczące regulacji w obszarze transportu towarów niebezpiecznych

2 lipca 2018 r.
W ramach konsultacji społecznych prowadzonych przez Ministerstwo Infrastruktury dotyczących projektu "Wniosek Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie elektronicznych informacji dotyczących transportu towarowego COM (2018) 279" przygotowaliśmy uwagi dotyczące informacji wymaganych przepisem 5.4.1 Umowy ADR.
ikona pdf 2018-07-02_Uwagi_do_wniosku_w_sprawie_elektronicznych_informacji SDGSA.pdf
ikona doc 2018-07-02_COM_2018_279_PL_ACTE_f.docx
ikona doc 2018-07-02_COM_2018_279_PL_ACTE2_f.docx

30.04-1.05.2018 r. Brugia, Belgia
Spotkanie Stowarzyszenia EASA
Ósme spotkanie Stowarzyszenia EASA zorganizowane zostało przez belgijskie stowarzyszenie BESAA w Brugii. Uczestniczyło w nim 23-trzech przedstawicieli z 16 krajowych stowarzyszeń z 15 państw: Belgii, Niemiec, Danii, Finlandii, Francji, Grecji, Węgier, Irlandii, Luksemburga, Holandii, Norwegii, Polski, Szwecji, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii.
Więcej na stronie: http://www.s-dgsa.pl/easa.php

Nasze Opracowania
członków Stowarzyszenia DGSA, dotyczące regulacji w obszarze transportu towarów niebezpiecznych

28 kwietnia 2018 r.
Uwagi i propozycje zmian do ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych.
Mając na uwadze zadania określone w zarządzeniu dotyczącym powołania Zespołu doradczego, przedstawiciel Departamentu Transportu Kolejowego zaproponował, aby uzgodnić sposób pracy nad zmianami do ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych. Poproszono, aby zainteresowani przedstawili swoje propozycje i uwagi zmian do przepisów.
ikona pdf 2018-04-28-Uwagi_do_ustawy_o_przewozie_towarow_niebezpiecznych-wer_2.pdf

28 kwietnia 2018 r.
Projekt rozporządzenia w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych.
W związku z procesem konsultacji społecznych projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych, przed skierowaniem do uzgodnień międzyresortowych, przygotowaliśmy i przesłaliśmy do Ministra Infrastruktury opinię Stowarzyszenia w tym zakresie.
ikona pdf 2018-04-28-opinia_SDGSA_ws_prowadzenia_kursow.pdf
ikona pdf 2018-04-28-projekt_rozporzadzenie-uwagi_S-DGSA.pdf
ikona pdf 2018-04-28-projekt_załacznik_nr_1-uwagi_S-DGSA.pdf

24 marca 2018 r.
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
W dniu 24 marca 2017. odbyło się w Błoniu Walne Zebranie Członków, w trakcie którego podsumowano działalność Stowarzyszenia w roku 2017 Szczegóły znajdują się w Sprawozdaniu z pracy Zarządu oraz Streszczeniu Walnego Zebrania Członków.
ikona pdf 2018-03-24-Streszczenie_WZC.pdf

8 lutego 2018 r.
Petycja S-DGSA w sprawie zmiany przepisów projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie sposobu przewozu ładunku.
Minister Infrastruktury wdrażając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/47/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie drogowej kontroli technicznej dotyczącej zdatności do ruchu drogowego pojazdów użytkowych poruszających się w Unii przygotował projekt rozporządzenie w sprawie sposobu przewozu ładunku. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do przewozów towarów niebezpiecznych co jest sprzeczne z zakresem Dyrektywy. Wymagania mocowania dotyczą wszystkich towarów a w szczególności powinny dotyczyć towarów niebezpiecznych. Wyłączenie ich z rozporządzenia nie tylko nie poprawia bezpieczeństwa transportu ale wprowadza zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dlatego Zarząd S-DGSA przygotował i złożył petycję w tej sprawie.
ikona pdf 2018-02-08-petycja_sdgsa_w sprawie_rozporzadzenia_dotyczacego_sposobu...
ikona pdf 2018-02-08-Projekt_rozporzadzenia_w_sprawie_mocowania_ladunku.pdf

Nasze Opracowania