DGSA - male logo
INFOLINIA EKSPERTÓW
ADR, RID, IATA, GHS/CLP
dla członków Stowarzyszenia DGSA
CZYNNA KAŻDY PONIEDZIAŁEK
12.00-14.00
DANE KONTAKTOWE ikona pdf
infolinia ekspertów
projektowanie stron internetowych
malex
adr pomorze
DGSA - duze logo
Izba Gospodarcza
12 grudnia 2017 r.
Wizyta delegacji ukraińskiej w Stowarzyszeniu SDGSA.
W ramach projekt współpracy bliźniaczej nr UA/50 tzw. twinning realizowanym przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego w konsorcjum z Partnerem wiodącym Ministerstwem Królestwa Hiszpanii właściwym do spraw transportu oraz Ministerstwem Republiki Francji właściwym do spraw przewozu towarów niebezpiecznych delegacja przedstawicieli ukraińskiego Ministerstwo Infrastruktury odwiedziła Stowarzyszenie DGSA w Błoniu.
Projekt ma na celu poprawę bezpieczeństwa multimodalnego przewozu towarów niebezpiecznych na Ukrainie.

4 grudnia 2017 r.
Stanowisko SDGSA w odniesieniu do projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych.
Przekazaliśmy do MIiB nasze stanowisko w odniesieniu projektu ww. Rozporządzenia.
ikona pdf 2017-12-04-opinia_ws_prowadzenia_kursow.pdf
ikona pdf 2017-12-04-projekt_rozporzadzenia_zmieniajacego_rozporzadzenie...docx

14 listopada 2017 r. Konferencja BTE w Budapeszcie
Udział przedstawiciela zarządu S-DGSA w konferencji węgierskiego stowarzyszenia doradców DGSA (BTE).
Prezes naszego Stowarzyszenia P. Maria Nicopulos na zaproszenie węgierskiego stowarzyszenia doradców DGSA wystąpiła podczas corocznej konferencji członków stowarzyszenia BTE.
Podczas 3 prezentacji zaprezentowała ona:
- działalności naszego stowarzyszenia doradców SDGSA,
- omówiła zasady systemu monitorowania drogowego przewozu towarów oraz odpowiedzialność za naruszenie obowiązków z tym związanych wynikające z Ustawy z dnia 9 marca 2017 roku o systemie monitorowaniu drogowego przewozu towarów, jak również
- przedstawiła wątpliwości wynikające z zarządzania przewozem towarów dużego ryzyka.
Link do strony stowarzyszania BTE: http://bte.hu/index.php/...
ikona pdf 2017-11-14-konferencia_adr_program_eng.pdf

20-22 września 2017 r.
Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa ADR
W dniach 20 - 22 września 2017 r. odbyła się, w Częstochowie, kolejna konferencja poświęcona przewozom towarów niebezpiecznych i wszystkiemu, co z tym przewozem jest związane.
ikona pdf relacja z konferencji

seminarium

16 sierpnia 2017 r.
Informujemy, że Minister Infrastruktury i Budownictwa wystosował do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego i Głównego Inspektora Transportu Drogowego pismo dotyczące zasad stosowania prawidłowych nazw przewozowych. Zgodnie ze stanowiskiem Ministra stosowanie prawidłowych nazw przewozowych wg ADR/RID 2015 na opakowaniach - w tym naczyniach do gazów, oraz w systemach informatycznych przeznaczonych do generowania dokumentów przewozowych, zainstalowanych przed opublikowaniem ADR/RID 2017 nie jest naruszeniem prawa i w związku z tym nie powinny być z tego tytułu nakładane kary. W załączeniu przedstawiamy powyższe pismo.
ikona pdf 2017-08-16_Pismo_do_UTK_i_GITD_prawidlowe_nazwy_przewozowe.pdf

14 czerwca 2017 r.
Wnioski o okres przejściowy w stosowaniu prawidłowych nazw przewozowych
W związku z publikacją oświadczenia rządowego z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (D.U. 2017, poz. 1119) Stowarzyszenie DGSA przesłało do Departamentu Transportu Drogowego i Kolejowego w MIiB wnioski o wprowadzenie okresów przejściowych w stosowaniu prawidłowych nazw przewozowych.
ikona pdf 2017_06_14-pismo_sdgsa_projekt_okres_przejsciowy_DTD.pdf
ikona pdf 2017_06_14-pismo_sdgsa_projekt_okres_przejsciowy_DTK.pdf

14 czerwca 2017 r.
Wniosek o wypowiedzenie umowy M282
Stowarzyszenie DGSA zgłosiło wniosek o wypowiedzenie przez Rzeczpospolitą Polską umowy multilateralnej M282.
ikona pdf 2017_06_14_M282.pdf

5 czerwca 2017 r.
Opinia w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR.
W związku z procesem konsultacji społecznych projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR, przygotowaliśmy i przesłaliśmy do Ministra Infrastruktury i Budownictwa opinię Stowarzyszenia w tym zakresie.
ikona pdf 2017-06-05-pismo_sdgsa_projekt_w_sprawie_swiadectwa_dopuszczenia.pdf
ikona pdf 2017-06-05-projekt_w_sprawie_swiadectwa_dopuszczenia.pdf

29 maja 2017 r.
Opinia w sprawie projektu Ustawy Ministra Infrastruktury i Budownictwa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw
W związku z procesem konsultacji społecznych projektu ustawy Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia ... o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw, przygotowaliśmy i przesłaliśmy do Ministra Infrastruktury i Budownictwa opinię Stowarzyszenia w tym zakresie.
W projekcie uwzględnione zostało stanowisko stowarzyszenia SDGSA w sprawie uchylenie przepisu art. 13 ust. 2 ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych. Mamy nadzieję, że na dalszym etapie prac legislacyjnych obecna propozycja usunięcia tego zapisu nie ulegnie zmianie.
ikona pdf 2017-05-29-pismo_sdgsa_projekt_ustawy_o_transporcie_drogowym.pdf
ikona pdf 2017-05-29-projekt_ustawy_o_zmianie_ustawy_o_transporcie_drogowym.pdf

8-9.05.2017 r. Saragossa, Hiszpania
Spotkanie EASA
Siódme spotkanie Stowarzyszenia EASA zorganizowane zostało przez trzy hiszpańskie regionalne stowarzyszenia ACCS/ACONSA/ACONSENA. Uczestniczyło w nim 23-trzech przedstawicieli z 16 krajowych stowarzyszeń z 15 państw: Belgii, Niemiec, Danii, Hiszpanii, Finlandii, Francji, Grecji, Węgier, Irlandii, Luksemburga, Holandii, Norwegii, Polski, Turcji, Wielkiej Brytanii.
więcej o spotkaniu w zakładce EASA »

25 kwietnia 2017 r.
Opinia w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie sposobu przewozu ładunku.
W związku z procesem konsultacji społecznych projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie sposobu przewozu ładunku przygotowaliśmy i przesłaliśmy do Ministra Infrastruktury i Budownictwa opinię Stowarzyszenia w tym zakresie.
ikona pdf 2017-04-25-pismo_sdgsa_projekt_w_sprawie_sposobu_przewozu_ladunku.pdf
ikona pdf 2017-04-25-dokument284216.pdf

12 kwietnia 2017 r.
Opinia w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 15.03.2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.
W związku z procesem konsultacji społecznych projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 15.03.2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, przygotowaliśmy i przesłaliśmy do Ministra Infrastruktury i Budownictwa opinię Stowarzyszenia w tym zakresie.
ikona pdf 2017-04-12-pismo_sdgsa_projekt_rozporządzenia_w_sprawie_warunkow_technicznych.pdf
ikona pdf 2017-04-12-dokument280810.pdf

25 marca 2017 r.
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
W dniu 25 marca br. odbyło się w Błoniu Walne Zebranie Członków, w trakcie którego podsumowano działalność Stowarzyszenia w roku 2016 Szczegóły znajdują się w Sprawozdaniu z pracy Zarządu oraz Streszczeniu Walnego Zebrania Członków.
ikona pdf Sprawozdanie z pracy Zarządu za 2016 r.
ikona pdf Streszczenie Walnego Zebrania Członków

24 marca 2017 r.
Seminarium szkoleniowe "ADR 2017. Wymagania w zakresie monitorowania przewozu drogowego towarów"
W związku z nowelizacją Umowy ADR 2017 oraz licznymi zapytaniami naszych członków dotyczącymi nowych wymagań związanych z monitorowaniem przewozu drogowego towarów Zarząd Stowarzyszenia postanowił zorganizować jednodniowe seminarium szkoleniowego obejmujące oba te zagadnienia.
ikona pdf Seminarium DGSA 24.03.2017 r. Ołtarzew - streszczenie spotkania

seminarium

seminarium

7 listopada 2016 r.
Opinia w sprawie projektu ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
W związku z procesem konsultacji społecznych projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, dotyczący m.in. zmiany w systemie badań technicznych pojazdów, przygotowaliśmy i przesłaliśmy do Ministra Infrastruktury i Budownictwa opinię Stowarzyszenia w tym zakresie.
ikona pdf 2016-11-07_Projekt-ustawy-PORD.pdf
ikona pdf 2016-11-07_pismo-sdgsa-nowelizacja-PRD.pdf

27 października 2016 r.
Komentarz w sprawie rejestracji pojazdów kategorii N3 z systemem podwójnego zasilania (Diesel + LNG) do przewozu towarów niebezpiecznych
W związku z zapytaniem MIiB w sprawie rejestracji pojazdów kategorii N3 z systemem podwójnego zasilania (Diesel + LNG) do przewozu towarów niebezpiecznych przesłaliśmy komentarz S-DGSA w tym zakresie. W części 9 ADR 2017 - nowe podrozdziały 9.2.4.3 i 9.2.4.4 jednoznacznie dopuszczono, jako pojazd EX/II, EX/III i FL, pojazdy zasilane LNG/CNG oraz LPG pod warunkiem, że zbiornik paliwowy i pozostała instalacja zasilająca spełniają wymagania odpowiednio Regulaminów EKG nr 110 i 67. Uważamy, że nie ma żadnych przeciwskazań, aby stosować silniki z zasilaniem dwupaliwowym - z zastrzeżeniem łącznej maksymalnej wartości energetycznej (54 000MJ).

3-4 października 2016 r. Rotterdam, Holandia
Spotkanie EASA

Po raz szósty członkowie Stowarzyszenia EASA spotkali się w Rotterdamie. Uczestniczyło w nim 25-ciu przedstawicieli z 17 krajowych stowarzyszeń z 15 państw: Belgii, Czech, Niemiec, Danii, Hiszpanii, Francji, Grecji, Węgier, Irlandii, Luksemburga, Holandii, Norwegii, Polski, Turcji, Wielkiej Brytanii. więcej o spotkaniu w zakładce EASA »

8 - 9 września 2016
XVI Seminarium S-DGSA
W dniach 8 -9.09.2016 roku, w hotelu Campoverde w Łodzi po raz szesnasty S-DGSA zorganizowało spotkanie poświęcone towarom niebezpiecznym. Tym razem główna tematyka spotkania dotyczyła doboru opakowań oraz postępowania w razie uwolnienia się substancji niebezpiecznej z opakowania podczas załadunku/rozładunku. W załączeniu streszczenie spotkania.
ikona pdf 2016-09-08-XVI_seminarium_DGSA_Lodz_streszczenie.pdf

seminarium seminarium

17 sierpnia 2016 r.
W dniu 22 lipca 2016 roku uchwalona została Ustawa o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016, poz. 1165), która wchodzi ona w życie 2 września 2016 roku.
Artykuł 13 Ustawy zmianę w Ustawie o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych i w art. 13 jest nowy ust. 2 o treści: "2. Uczestnik przewozu towarów niebezpiecznych jest obowiązany zamieścić, w wymaganych dokumentach, o których mowa w ustawie, oraz odpowiednio w ADR, RID lub ADN nazwę i adres podmiotu, którego własnością, w chwili przekazania osobie wykonującej przewóz towarów, jest towar niebezpieczny.".
Powyższe oznacza, że dotychczas stosowane dokumenty należy uzupełnić o dodatkowe ww. wymagane informacje, tj. nazwę oraz adres podmiotu, który jest właścicielem każdego przewożonego towaru niebezpiecznego w chwili przekazywania tego towaru do przewozu osobie wykonującej przewóz. Obecnie najczęściej stosowany dokument przewozowy wynikający z Konwencji CMR nie przewiduje takiego pola. Nie ma żadnych informacji czy wymóg ten dotyczy również wyłączeń z ADR (LQ, 1.1.3.6). Stowarzyszenie S-DGSA w związku z poważnymi wątpliwościami dotyczącymi stosowania omawianego przepisu wystąpiło do Ministra Infrastruktury i Budownictwa z wnioskiem o interpretację i wyjaśnienie zmian w obowiązujących przepisach.
ikona pdf 2016-08-17-pismo_sdgsa_nowelizacja_uptn.pdf
ikona pdf D201600011650_Prawo_energetyczne_oraz_niektorych_innych_ustaw.pdf

20 lipca 2016 r.
ZARZĄDZENIE MIiB w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw przewozu towarów niebezpiecznych
Ukazało się ZARZĄDZENIE NR 31 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw przewozu towarów niebezpiecznych. Nasze Stowarzyszenie wymienione jest na liście instytucji współpracujących z Zespołem.
Do zadań Zespołu należy:
• ujednolicenie terminologii stosowanej w tłumaczeniach Umowy ADR
• opracowanie propozycji zmian do ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych
• opracowywanie propozycji rozwiązań przyczyniających się do podnoszenia bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych;
• systematyczna ocena skuteczności obowiązujących rozwiązań prawnych w obszarze przewozu towarów niebezpiecznych i w razie potrzeby wypracowywanie propozycji zmian do przepisów;
• opracowywanie lub opiniowanie propozycji zmian do przepisów międzynarodowych regulujących przewóz towarów niebezpiecznych;
• opiniowanie dokumentów dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych będących przedmiotem posiedzeń organów i grup roboczych działających w ramach organizacji międzynarodowych
Stowarzyszenie S-SDGA w pracach zespołu reprezentuje Pan Rafał Buchcar oraz Pan Norbert Świderek.

9-10 maja 2016 r. Bordeaux, Francja
Spotkanie EASA
Piąte spotkanie członków Stowarzyszenia EASA, odbyło się w Bordeaux. Uczestniczyło w nim 27 przedstawicieli z 17 krajowych stowarzyszeń z 16 państw: Belgii, Szwajcarii, Niemiec, Danii, Hiszpanii, Finlandii, Francji, Grecji, Węgier, Irlandii, Luksemburga, Holandii, Norwegii, Polski, Turcji, Wielkiej Brytanii i Turcji. więcej o spotkaniu >

3 kwietnia 2016 r.
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
W dniu 3 kwietnia 2016 r. odbyło się w Błoniu Walne Zebranie Członków, w trakcie którego podsumowano działalność Stowarzyszenia w roku 2015 oraz dokonano wyboru nowego (starego) Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Szczegóły znajdują się w Sprawozdaniu z pracy Zarządu oraz Protokole Walnego Zebrania

1 marca 2016 r.
Spotkanie w sprawie przewozu towarów niebezpiecznych w Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele administracji rządowej, w tym: organizatora - Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Transportowego Dozoru Technicznego, oraz przedstawiciele właściwych władz, w tym Instytutu Przemysłu Organicznego Urząd Transportu Kolejowego, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. a także przedstawiciele stowarzyszeń doradców ADR: w tym S-DGSA, DBPK, ETOS i ESD ADR.
Tematami spotkania były następujące sprawy
1. Omówienie projektu wzoru formularza listy kontrolnej w przewozie koleją towarów niebezpiecznych.
2. Omówienie dokumentów na wspólne posiedzenie RID/ADR/ADN (14 - 18 marca);
3. Wybór dokumentu bazowego (RID lub ADR) dla dalszych prac nad ujednolicaniem RID/ADR lub przyjęcie innego rozwiązania;
4. Ujednolicenie definicji pod 1.2 ADR/RID/ADN na podstawie angielskiego/francuskiego oryginalnego tekstu;
5. Dyskusja co do ewentualnej potrzeby wprowadzenia przejściowych rozwiązań związanych z ujednolicaniem RID/ADR - identyfikacja problematycznych obszarów (opakowania, dokumenty przewozowe).

4 grudnia2015 r.
Propozycje i uwagi S-DGSA do nowelizacji Rozporządzenia w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych
W związku z prowadzonymi pracami nad nowelizacją rozporządzenia w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych Stowarzyszenie S-DGSA zgłasza do MIiR swoje uwagi oraz propozycje zapisów do rozporządzenia.
ikona pdf 2015-12-04_Opinia_SDGSA_do_RMIR_w_sprawie_prowadzenia_kursow.pdf

26 listopada 2015 r.
Stanowisko SDGSA w odniesieniu do dokumentów, które będą przedmiotem obrad Wspólnego posiedzenia RID/ADR/ADN (Genewa, 30 listopada 2015 r.)
Przekazaliśmy do MIR nasze stanowisko w odniesieniu do dokumentów - które będą przedmiotem dyskusji na najbliższym posiedzeniu Podkomitetu ds. przewozu towarów niebezpiecznych.
ikona pdf 2015-11-26_JD_Instrukcja_Genewa-30-11-2015-konsultacje_SDGSA

17 listopada 2015 r.
Spotkanie członków zarządu S-DGSA w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zaprosiło przedstawicieli stowarzyszeń ADR i RID na spotkanie dotyczące dalszej współpracy tych organizacji z MIiR. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Transportowego Dozoru Technicznego oraz Instytutu Przemysłu Organicznego.

W pierwszej kolejności przedstawiciele MIR poinformowali o rozpoczęciu prac nad zmianami w przepisach dotyczących przewozu drogowego towarów niebezpiecznych. Tworzone są projekty trzech nowych rozporządzeń w sprawie
Świadectwa dopuszczenia pojazdu
Egzaminów dla kierowców
Prowadzenia kursów w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych (otrzymaliśmy w tej sprawie prośbę o przesłanie swoich uwag i komentarzy)


Na stronach MIiR opublikowana jest Tabela 3.2 A (ujednolicona dla ADR i RID). IPO przygotowało propozycję jednolitych prawidłowych nazw przewozowych. Ostateczne uwagi należy przesłać do 31.12.2015.
Kolejne prace dotyczyły będą ujednolicenie definicji RID i ADR (część 1.2).

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zaproponowało powołanie zespołu ekspertów działającego, jako ciało doradcze przy Ministrze Infrastruktury i Rozwoju (w zakresie ADR, RID, również przewozów multimodalnych). Głównym zadaniem zespołu będzie podejmowanie prac w zakresie: ujednolicenia treści przepisów związanych z towarami niebezpiecznymi we wszystkich rodzajach transportu, postulowania niezbędnych interpretacji, przygotowywania stanowiska Polski dla prac na arenie międzynarodowej odnośnie przewozu towarów niebezpiecznych. Ponieważ jest to sformalizowanie działań, które jako S-DGSA od dłuższego czasu realizujemy na rzecz Ministerstwa niezmiernie nam miło, ze nasza praca została doceniona.

Ostatnim punktem spotkania było przedstawienie i omówienie stanowisk w odniesieniu do propozycji zmian, które będą dyskutowane na posiedzeniu stałej grupy roboczej Komisji Ekspertów RID (23-27 listopada 2015 r.)

16 listopada 2015 r.
Stanowisko S-DGSA do przygotowanych przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego propozycji zmian w Umowie ADR 2017.
Otrzymaliśmy przygotowaną przez GITD propozycję zmian do Umowy ADR 2017-2019 r.
Po otrzymaniu komentarzy i opinii naszych członków przygotowaliśmy uwagi naszego stowarzyszenia w tym zakresie. W większości popieramy stanowisko GITD w zakresie zmian, które mają służyć przejrzystości i jasności przepisów. Nie we wszystkich jednak zagadnieniach jesteśmy zgodni.
ikona pdf 2015-11-16_Opinia_SDGSA_dotyczaca_propozycji_zmian_do_ADR_GITD
ikona pdf 2015-11-16_GITD_ADR_amendments_proposal

19-22 października 2015 r.
Udział i wystąpienie przedstawicieli S-DGSA na konferencji Euro Contrôle Route (ECR) na zaproszenie Głównego Inspektora Transportu Drogowego
Podczas konferencji mieliśmy okazję zaprezentować działalność naszego stowarzyszenia jak również problemy naszych klientów - uczestników przewozu związane z odmienną interpretacją przepisów ADR podczas kontroli drogowych w różnych europejskich państwach będących członkami ADR/RID/ADN. Euro Contrôle Route (ECR) to europejska organizacja zrzeszająca inspekcje transportu drogowego i służb kontrolnych współpracujących ze sobą w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach poprzez działania związane z przestrzeganiem obowiązujących przepisów.
Organizacja założona została w 1999 roku i liczy obecnie 14 członków i 6 obserwatorów (więcej informacji na stronie: http://www.euro-controle-route.eu/site/en/).

19 października 2015 r.
Umowy wielostronne - holenderskie propozycje
MIIR wystąpiło z prośbą o stanowisko naszego stowarzyszenia w sprawie umów wielostronnych przygotowanych przez Holandię. Propozycje umów dotyczą następujących tematów:
1. Przewozu zarażonych zwierząt na warunkach ustalonych przez właściwą władzę kraju pochodzenia, tranzytu, przeznaczenia.
2. Przewozu UN 1873, zgodnie z instrukcją P502 z dopuszczeniem stosowania opakowań z tworzyw sztucznych (jako opakowania wewnętrznego dla opakowań kombinowanych).
3. Przewozu UN 3257 i UN 3258 z całkowitym zwolnieniem z ADR dla specjalistycznych pojazdów malujących pasy drogowe.
Poniżej znajdą Państwo propozycje umów oraz odpowiedź naszego stowarzyszenia w tej sprawie
ikona pdf 2015-10-19-Multilateral_Agreement_odpowiedz-S-DGSA
ikona pdf Multilateral_Agreement_for_infected_live_animals
ikona pdf DMultilateral_Agreement_for_P502_perchloric_acid_PP28
ikona pdf Multilateral_Agreement_for_Road_Markings

5-6 października 2015 r. Praga, Republika Czeska
EASA - Udział przedstawiciela S-DGSA w spotkaniu EASA w Pradze
W kolejnym czwartym już spotkaniu Stowarzyszenia EASA, które odbyło się w Czechach uczestniczyło 28 przedstawicieli z 19 krajowych stowarzyszeń: Belgii, Szwajcarii, Republiki Czeskiej, Danii, Hiszpanii, Finlandii, Francji, Węgier, Irlandii, Luksemburga, Holandii, Polski, Turcji, Wielkiej Brytanii.
Streszczenie spotkania na stronie http://www.s-dgsa.pl/easa.php

1 października 2015 r.
Opinia w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne
Przygotowaliśmy opinię do projektu Rozporządzenia Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 września 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne.
Analiza treści proponowanych przepisów i wynikających z nich norm prawnych, pozwala stwierdzić, że celem projektu nie są treści wskazane w jego uzasadnieniu, ale celem tym jest ułatwienie pracy pracownikom urzędów marszałkowskich oraz innym osobom związanym z administracją publiczną, wykonującym czynności związane z egzaminowaniem kierowców. Z przykrością należy stwierdzić, że przedmiotowa nowelizacja nie dotyczy bezpieczeństwa przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, nie dotyczy likwidowania barier administracyjnych w omawianym przewozie, czy wprowadzania zharmonizowanych i spójnych przepisów w omawianym zakresie.
Pełna treść naszej opinii w załączonym pliku.
ikona pdf 2015-10-01_Opinia_SDGSA_do_RMIR_w_sprawie_egzaminowania_kierowcow.pdf
ikona pdf 2015-10-01_Projekt_RMIIR_w_sprawie_egzaminowania_kierowcow.pdf

4 września 2015 r.
Umowa wielostronna w sprawie przewozu węgla
MIIR wystąpiło z prośbą o stanowisko naszego stowarzyszenia w sprawie niemieckiej propozycji umowy wielostronnej dotyczącej przewozu węgla.
Propozycja niemiecka została opracowana na podstawie umowy wielostronnej M 282 dotyczącej przewozu UN 1361 węgiel, grupa pakowania III oraz UN 3088 materiał samonagrzewający się stały, organiczny, i.n.o., grupa pakowania III. W załączeniu nasze stanowisko oraz niemiecka propozycja umowy wielostronnej.
ikona pdf 2015-09-04-odpowiedz-S-DGSA-przewoz-wegla.pdf
ikona pdf Draft_MXX_coal_in_lumps_no_coal_dust.doc

28 sierpnia 2015 r.
Weryfikacja pytań na egzamin dla kierowców ADR
W dniach 27-28 sierpnia odbyło się ostatnie spotkanie organizowane przez Transportowy Dozór Techniczny w sprawie aktualizacji i poprawy bazy pytań dla kierowców ADR.

W czasie trzech sesji spotkań (5dni+5dni+2dni) zespół złożony z przedstawicieli Transportowego Dozoru Technicznego, Inspekcji Transportu Drogowego, Państwowej Agencji Atomistyki oraz przedstawicieli naszego Stowarzyszenia DGSA przejrzał i zweryfikował pytania i odpowiedzi testów egzaminacyjnych dla kierowców (zgodnie z 8.2.2 ADR) w zakresie:
1. kursu podstawowego;
2. przewozu w cysternach;
3. przewozu materiałów i przedmiotów klasy 1
4. przewozu materiałów promieniotwórczych.
Pytania zostały zweryfikowane i doprecyzowane pod kątem:
1. Uwzględnienia zmian w obowiązującym prawie;
2. Podania konkretnej podstawy prawnej dla prawidłowych odpowiedzi;
3. Konstrukcji logicznej i gramatycznej wypowiedzi;
4. Poprawności (pula odpowiedzi prawidłowych i nieprawidłowych do każdego pytania testu).  

27 sierpnia 2015 r.
Stanowisko SDGSA w odniesieniu do dokumentów, które będą przedmiotem obrad Wspólnego posiedzenia RID/ADR/ADN (Genewa, 15-25 września 2015 r.)
Przekazaliśmy do MIR nasze stanowisko w odniesieniu do dokumentów - zmian, propozycji RID/ADR/ADR, które dostępne są na stronie EKG ONZ: (http://www.unece.org/trans/main/dgdb/ac1/ac12015.html). Dziękujemy członkom za przesłanie swoich uwag, komentarzy i opinii.
ikona pdf 2015-08-27_Stanowisko_S-DGSA_RIDADRADN_Joint_Meeting _15-25-09-2015_Geneva.pdf

29 lipca 2015 r.
Opinia do projektu Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów
Przygotowaliśmy kolejną, bo już czwartą opinię do projektu Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów.
W ostatnim projekcie uwzględniono nasz postulat dotyczący oznakowania pojazdów literą "A" w transporcie międzynarodowym. Odstąpiono od bezwzględnego zakazu transportu odpadów niebezpiecznych jednocześnie z odpadami innymi niż niebezpieczne. Zrezygnowano z oznakowania każdego pojemnika i worek z odpadami niebezpiecznymi. Poniżej ostatnia wersja projektu rozporządzenia i nasza opinia w tej sprawie.
ikona pdf 2015-07-29_Opinia_SDGSA_RMS_w_sprawie_transportu_odpadow-MIiR.pdf
ikona pdf 2015-07-29_projekt_rozporzadzenia_MS_odpady.pdf

28 lipca 2015 r.
Umowa wielostronna M287 w sprawie przewozu niektórych odpadów zawierających towary niebezpieczne
MIIR poprosił nasze stowarzyszenie o opinię w sprawie przystąpienia Polski do Umowy wielostronnej M287 w sprawie przewozu niektórych odpadów zawierających towary niebezpieczne;
Ponieważ Umowa M287 pozwala na stosowanie niecertyfikowanych, przeterminowanych opakowań do przewozu odpadów niebezpiecznych nasza opinia w tej sprawie jest negatywna.
ikona pdf 2015-07-28_M287-odpowiedz_S-DGSA.pdf
ikona pdf 2015-07-28_ADR_M287e.pdf

26 czerwca 2015 r.
Zaktualizowaliśmy listę aktów prawnych

24 czerwca 2015 r.
Pismo S-DGSA do Minister Marii Wasiak w sprawie braku publikacji Umowy ADR 2015 r.
Nie mogąc doczekać się publikacji przepisów europejskiej umowy dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych ADR 2015 r. wystąpiliśmy do Pani Minister Marii Wasiak z pismem w tej sprawie.
ikona pdf 2015-06-24_Pismo_S-DGSA_w_sprawie_braku_publikacji_Umowy_ADR

24 czerwca 2015 r.
Opinia Stowarzyszenia DGSA w sprawie projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu
W związku z projektem rozporządzenia Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR Stowarzyszenie DGSA przygotowało kolejną opinię do projektu.
ikona pdf 2015-06-24_Opinia_w_sprawie_swiadectwa_dopuszczenia_pojazdu_ADR

24 czerwca 2015 r.
Opinia do projektu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie warunków technicznych użytkowania obiektów budowlanych przeznaczonych do przechowywania środków bojowych
W związku z projektem z dnia ....... 2015 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania obiektów budowlanych przeznaczonych do przechowywania środków bojowych, Stowarzyszenie Doradców ds. Transportu Towarów Niebezpiecznych - DGSA przedstawia uwagi do ww. projektu
ikona pdf 2015-06-24_Opinia_SDGSA_w_sprawie_projektu_rozporzadzenia_MON_
w_sprawie_warunkow_technicznych

ikona pdf Projekt_rozporzadzenia_Ministra_Obrony_Narodowej_w_sprawie_warunkow_technicznych...

8-12 czerwca 2015 r. oraz 18-22 maja 2015 r.
Weryfikacja pytań na egzamin dla kierowców ADR
Odbyły się 2 spotkania poświęcone weryfikacji pytań egzaminacyjnych dla kierowców ADR, w którym uczestniczyli przedstawiciele Naszego Stowarzyszenia. Pomimo intensywnych prac od godzin porannych do późnych godzin wieczornych, okazało się, że nie jest możliwym przy jednej sesji zweryfikowanie całej bazy pytań.

5 maja 2015 r.
Udział przedstawiciela S-DGSA w spotkaniu EASA w Krakowie
W dniach 4 -5 maja 2015 r tym razem w Krakowie odbyło się kolejne spotkanie EASA. 3 grupy robocze kontynuują prace nad analizą przepisów Umowy ADR w odniesieniu do ich stosowania w poszczególnych krajach.
I grupa robocza: Roczne sprawozdanie (1.8.3.3) i raport powypadkowy (1.8.3.6);
II grupa robocza: Egzaminy DGSA (1.8.3.12);
III grupa robocza: Obowiązki nadawcy, wyłączenie LQ[1], szkolenie 1.3 (1.8.3.1, 1.8.3.2(a), 1.3.2.5).

16 kwietnia 2015
Odpowiedź do TDT dotycząca współpracy podczas weryfikacji bazy pytań ADR kierowców
Oprócz propozycji osób - przedstawicieli naszego stowarzyszeni, które mogą wziąć udział w pracach nad weryfikacją i aktualizacją bazy pytań zgłosiliśmy sprzeciw wobec zaproponowanego ograniczenia dostępu osobom, "(.) które prowadzą szkolenia lub organizują kursy dla kierowców ADR" do prac ww. zespołu. Zarzut taki i wymaganie padł ze strony Stowarzyszenia ETOS, który twierdzi, że "osoby, które są autorami podręczników oraz wykładowcami na kursach dla kierowców" będąc jednocześnie członkami ww. zespołu, będą czerpały korzyści materialne z informacji uzyskanych podczas prac tego zespołu.
ikona pdf 2015-04-16_odp_S-DGSA_w_sprawie_prac_nad_baza_pytan_ADR_kierowcy

14-15 kwietnia 2015
XV Seminarium S-DGSA
W dniach 14 - 15 kwietnia 2015 roku, w hotelu Chrobry w Łęczycy po raz piętnasty S-DGSA zorganizowało spotkanie poświęcone
ikona pdf 2015 -04-14-XV_seminarium_DGSA_Leczyca-streszczenie

Łęczyca   Łęczyca

13 kwietnia 2015 r.
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, Łęczyca
ikona pdf 2015-04-13_WZC_streszczenie

25 lutego 2015 r.
Propozycja zmiany zapisu art. 248 w ustawie Prawo ochrony środowiska
Trwają prace nad zmianą ustawy Prawo ochrony środowiska. Jedna ze zmian dotyczy przewozu towarów niebezpiecznych. Obecny i proponowany zapis przepisu: art. 248 ust. 2a pkt. 2, powoduje, że magazyny przeładunkowe firm logistycznych podlegają pod obowiązki w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym. Zaproponowaliśmy zmianę tego zapisu.
ikona pdf 2015-02-25-Opinia_SDGSA_w_sprawie_zmiany_POS

23 lutego 2015 r.
Spotkanie i stanowisko SDGSA w odniesieniu do dokumentów, które będą przedmiotem obrad Wspólnego posiedzenia RID/ADR/ADN (Berno, 23-27 marca 2015 r.).
W spotkaniu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju uczestniczył nasz przedstawiciel. Przekazaliśmy również nasze stanowisko w odniesieniu do dokumentów - zmian, propozycji RID/ADR/ADR, które dostępne są na stronie EKG ONZ http://www.unece.org/trans/main/dgdb/ac1/ac12015.html
ikona pdf WP-RID.ADR.ADN_Berno_SDGSA-25.02.2015

9 lutego 2015 r.
Opinia Stowarzyszenia DGSA dotycząca do Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi
Przepisy projektowanego rozporządzenia nie uwzględniały wymagań Umowy ADR w zakresie klasyfikacji, pakowania, oznakowania i przewozu odpadów medycznych. W swojej opinii poinformowaliśmy Ministerstwo Zdrowia, że odpady medyczne są towarami niebezpiecznymi w transporcie drogowym a warunki postępowania z tymi odpadami w omawianym transporcie określa umowa ADR (oraz ewentualnie ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r.).
ikona pdf 2015-02-09_Opinia_do_RMZ_w_sprawie_transportu_odpadow_medycznych

13 stycznia 2015 r.
Wniosek o podjęcie prac legislacyjnych
Obecnie obowiązujący wzór rocznego sprawozdania wywołuje w środowisku przedsiębiorców i doradców wiele kontrowersji związanych głównie z opisem sposobu jego wypełniania, dlatego Stowarzyszenie DGSA zwróciło się do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z wnioskiem o podjęcie prac legislacyjnych mających na celu zmianę obecnie obowiązującego rozporządzenia MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie formularza rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz sposobu jego wypełniania.
ikona pdf 2015-01-13-Pismo_do_MIR_w_sprawie_nowego_rozporzadzenia_wzoru_rocznego...
ikona pdf 2015-01-13 _wzor_rocznego_sprawozdania-projekt

19 grudnia 2014 r.
Umowa wielostronna w sprawie przewozu węgla
Dnia 19 grudnia 2014 r. Polska i Niemcy przystąpiły do umowy wielostronnej w sprawie przewozu węgla dla transportu drogowego.
W odniesieniu do transportu drogowego po wejściu w życie umowy wielostronnej M282 możliwy będzie przewóz węgla spełniającego kryteria wymagające jego zaklasyfikowania do towarów niebezpiecznych (klasy 4.2, grupy pakowania III) bez stosowania przepisów ADR.
ikona pdf 2014-12-19-Umowa-wielostronna-wegiel-M282-PL.PDF

4, 5, 24 grudnia 2014 r.
Opinia Stowarzyszenia DGSA dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwo i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego postepowania z odpadami weterynaryjnymi - cd.
Otrzymaliśmy dosyć kontrowersyjną odpowiedź z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na opinię S-DGSA w sprawie powyższego projektu rozporządzenia
Według MRiRW - Umowa ADR ma charakter pomocniczy i nie stanowi źródła prawa.
W odpowiedzi zmuszeni byliśmy poinstruować pracowników MRIRW o istniejącym systemie źródeł prawa i ich hierarchii w naszym kraju.
Otrzymaliśmy koleją odpowiedź będącą sprostowaniem wcześniejszego stanowiska MRiRW. Wyjaśniono w nim na podstawie jakich przepisów odbywa się transport towarów niebezpiecznych w Polsce.
Wymagania dotyczące szczegółowego postępowania z odpadami weterynaryjnymi mają być uregulowane w rozporządzeniu Ministra Środowisk, które ma zostać wydane na podstawie Ustawy o odpadach.
ikona pdf 2014-12-04_Odpowiedz_Ministrestwa_Rolnictwa-1
ikona pdf 2014-12-05_Odpowiedz_w_sprawie_odrzucenia_Opinia_SDGSA _w_sprawie_Rozporządzenia_MRiRW_w_sprawie_transportu_odpadow_weterynaryjnych
ikona pdf 2014-12-24_Odpowiedz_Ministrestwa_Rolnictwa-2

8 grudnia 2014 r.
Seminarium Szkoleniowe nt. "Magazynowania towarów niebezpiecznych"
Dnia 8 grudnia 2014 r. w Warszawie odbyło się seminarium dotyczące magazynowania towarów niebezpiecznych. Podczas szkolenia omówiony został system regulacji prawnych, który tworzy ramy dla działalności przedsiębiorstw oraz wymagania i obowiązki związane z prowadzeniem bezpiecznej gospodarki magazynowej materiałów niebezpiecznych. Uczestnicy szkolenia mieli możliwość w warsztatach praktycznych zastosować nabytą podczas szkolenia wiedzę.

24-28 listopada 2014 r.
Weryfikacja pytań na egzamin dla doradców RID
W dniach 24 - 28 listopada 2014 r. odbyło się trzecie spotkanie poświęcone weryfikacji pytań egzaminacyjnych dla doradców i kandydatów na doradców RID. W pracach zespołu wzięli udział przedstawiciele Transportowego Dozoru Technicznego, Urzędu Transportu Kolejowego, Stowarzyszenie Doradców ds. Bezpieczeństwa Przewozu Towarów Niebezpiecznych Koleją i oczywiście Stowarzyszenia DGSA.
Prace skupiały się na pytaniach dotyczących przewozu kolejowego - części specjalistycznej. W trakcie spotkania zweryfikowano bazę pytań. Każde pytanie zostało zaklasyfikowane ze względu na stopień trudności w skali 3 stopniowej: łatwe, średniotrudne lub trudne.

6 listopada 2014 r.
Udział przedstawiciela S-DGSA w spotkaniu EASA w Luxemburgu.
W dniach 29 i 30 września 2014 r w Grevenmacher (Luxemburg) odbyło się Walne Zgromadzenie EASA.
W trakcie spotkania w ramach I grupy roboczej omawialiśmy wymagania dotyczące sporządzenia rocznego sprawozdania (cele, formę). Tylko w Polsce i Niemczech roczne sprawozdanie składane jest do władz lokalnych. Pozostałe kraje sprawozdanie takie przygotowują dla kierownictwa danego przedsiębiorstwa. Większością głosów ustalono, że sprawozdanie roczne powinno być sporządzane przez DGSA dla przedsiębiorcy. Ponieważ uproszczona forma rocznego sprawozdania, którą konsultowaliśmy z członkami naszego stowarzyszenia z założenia opracowana była dla władz lokalnych nie spełnia ona założeń i celów sprawozdania dla kierownictwa przedsiębiorstwa. Niemniej jednak do czasu zmian zapisów w Umowie ADR naszym zdaniem celowym jest złożenie propozycji nowego wzoru rocznego sprawozdania w MIR.
Więcej o spotkaniu EASA na stronie: http://www.s-dgsa.pl/easa.php

23 października 2014 r.
Opinia Stowarzyszenia DGSA dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwo i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego postepowania z odpadami weterynaryjnymi.
Projekt Rozporządzenia nie uwzględnia w żadnym zakresie wymagań Umowy ADR w zakresie klasyfikacji, pakowania, oznakowania, przewozu klasy 6.2 (materiałów zakaźnych), czyli odpadów niebezpiecznych, weterynaryjnych. W nasze opinii do projektu staraliśmy się wskazać ustawodawcy, że wymagania Umowy ADR muszą być uwzględniane na każdym etapie postępowania z weterynaryjnymi odpadami niebezpiecznymi.
Opinia SDGSA w sprawie Rozporządzenia MRiRW w sprawie transportu odpadów weterynaryjnych

17 października 2014 r.
Opinia Stowarzyszenia DGSA dotycząca projektu rozporządzenia MIR sprawie uzyskiwania świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych
Stowarzyszenie DGSA otrzymało do zaopiniowania kolejną wersję rozporządzenia. Ponownie zamieściliśmy uwagę dotyczącą możliwości korzystania podczas egzaminu z tekstów aktów prawnych a nie tylko i wyłącznie z przepisów prawa. Chodzi o umożliwienie zdającym na egzaminach DGSA korzystania z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które zawarte są w aktach prawnych, jako zbiorach tych przepisów. W stosunku do wcześniejszej wersji usunięto zapis dotyczący publikacji pytań, dlatego wnioskowaliśmy o jego przywrócenie. Uważamy, że powinny być opublikowane przykładowe zestawy pytań egzaminacyjnych.
Opinia S-DGSA do MIR w sprawie uzyskania świadectwa doradcy

25 września 2014 r.
Opinia Stowarzyszenia DGSA w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wymagań dla transportu odpadów.
Stowarzyszenie DGSA otrzymało do zaopiniowania kolejną wersję rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów, w tym dla środków transportu i sposobu transportowania oraz oznakowania środków transportu.
W porównaniu do poprzedniej wersji z marca 2012 roku jest wiele istotnych zmian - widać, że uwzględnione zostały m.in. i nasze wcześniejsze uwagi. Zniknął np. zapis o zakazie przewozu odpadów niebezpiecznych razem z odpadami innymi niż niebezpieczne czy nakaz mycia pojazdu po każdym przewozie odpadów.
W dalszym ciągu pozostały zapisy, które nie wnoszą nic nowego, bowiem są powtórzeniem wymagań np. z Prawa o ruchu drogowym (konieczność mocowania ładunku i takie jego zabezpieczenie, aby nie było pylenia, wycieków itp.). Stowarzyszenie proponuje wykreślić tego typu uregulowania z rozporządzenia.
Brakuje natomiast bardzo istotnego obowiązku klasyfikowania przez wytwórcę odpadów, odpadów niebezpiecznych zgodnie z ADR/RID/ADN.
Bardzo kontrowersyjny jest proponowany sposób oznakowania pojazdu: żółte tablice 300x400 mm, z napisem "ODPADY", umieszczone na bokach oraz z przodu i z tyłu pojazdu. Oznakowanie jest wymagane bez względu na ilość przewożonych odpadów, również w przypadku przewozu odpadów innych niż niebezpieczne. Żółte tablice (nie określono odcienia koloru żółtego) mogą być łatwo pomylone z tablicami barwy pomarańczowej dlatego Stowarzyszenie zaproponowało, aby zalegalizować i tak już stosowaną przez wielu naszych przewoźników literę "A" na białym tle, umieszczoną jedynie z przodu i z tyłu pojazdu.

5 września 2014 r.
Weryfikacja pytań na egzamin dla doradców DGSA
W dniach 1 - 5 września 2014r. odbyło się drugie spotkanie poświęcone weryfikacji pytań egzaminacyjnych dla doradców i kandydatów na doradców DGSA. W pracach zespołu wzięli udział przedstawiciele Transportowego Dozoru Technicznego, Inspekcji Transportu Drogowego, Europejskiego Stowarzyszenia Doradców ADR i oczywiście Stowarzyszenia DGSA.
Jak można wnioskować chociażby po składzie zespołu - prace skupiały się na pytaniach dotyczących przewozu drogowego. W trakcie spotkania zweryfikowano ok. 40 pytań z części ogólnej, których nie zdążono zweryfikować w trakcie sesji majowej, pytania z części specjalistycznej - drogowej oraz zadania tekstowe dla kandydatów na doradców. Starano się usunąć wszelkie wątpliwości związane z interpretacją pytania i odpowiedzi. Wiele pytań i odpowiedzi przeformułowano, część z nich usunięto lub zawieszono (np. pytania dotyczące znaków drogowych). Każde pytanie zostało zaklasyfikowane do jednego z trzech stopni trudności: łatwe, średniotrudne lub trudne. Umożliwi to późniejszy dobór pytań do testów egzaminacyjnych w taki sposób, aby każdy z egzaminów miał zbliżony do siebie poziom trudności. Przy każdej odpowiedzi prawidłowej i niektórych odpowiedziach nieprawidłowych wskazano podstawy prawne. Informacja ta będzie podana w trakcie egzaminu do wiadomości komisji egzaminacyjnych. Powinno to ułatwić pracę komisji np. przy wyjaśnianiu wątpliwości z interpretacją pytania i odpowiedzi. Zweryfikowano również zadania oraz ułożono kolejne, nowe zadania.
Co dalej? Pozostała jeszcze do zweryfikowania część specjalistyczna dotycząca przewozu kolejowego. Planowane jest spotkanie w październiku. Następnie tak zweryfikowany katalog pytań powinien być zatwierdzony - zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych, przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju. Jest szansa, aby jeszcze w tym roku zweryfikowany katalog zaczął obowiązywać. Być może do tego czasu ukaże się nowe rozporządzenie w sprawie egzaminowania.

21 sierpnia 2014 r.
Konsorcjum stowarzyszeń w celu przygotowania jednolitych tekstów RID/ADR/ADN
Stowarzyszenie S-DGSA zaprosiło do współpracy w zakresie opracowania jednolitego tekstu RID/ADR/ADN (zmian na 2015 r.) , pozostałe istniejące na krajowym rynku Stowarzyszenia: Stowarzyszenie Doradców ds. Bezpieczeństwa Przewozu Towarów Niebezpiecznych Koleją, Europejskie Stowarzyszenie Doradców ADR, Europejskie Stowarzyszenie na Rzecz Bezpieczeństwa Operacji Transportowych - ETOS. Otrzymaliśmy potwierdzenie współpracy, tym bardziej miło nam poinformować naszych członków o wspólnej inicjatywie.

19 sierpnia 2014 r.
Zaproszenie Stowarzyszen do wspołpracy.

12 sierpnia 2014 r.
Odpowiedź MIiR w sprawie egzaminów DGSA na zapytanie S-DGSA z dnia 6.06.2014 - określenie terminów wejścia w życie zmian w tym zakresie.

Pismo do MIiR

6 sierpnia 2014 r.
Spotkanie w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju
Spotkanie dotyczyło:
» Identyfikacji ewentualnych problemów związanych z przewozem węgla w świetle postanowień wielostronnego porozumienia RID4/2014 i przepisów specjalnych 665 i 803
» Kontroli w transporcie kombinowanym.
» Propozycji przesłanych przez inne państwa na wspólne posiedzenie RID/ADR/ADN.
» Zmiany metodologii tworzenia pytań zawartych w katalogu pytań na egzaminy na doradcę ADR/RID/ADN.
» Rozporządzenia w sprawie uzyskania świadectwa doradcy.
» Rozporządzenia w sprawie formularza rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych.
» Stworzenia jednolitego tekstu Umowy ADR/RID.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele instytucji/stowarzyszeń związanych z tematyką dotyczącą doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych jak również spółki węglowe, w części dotyczącej przewozu węgla - przepisów specjalnych 665 i 803.
Streszczenie spotkannia

8 czerwca 2014 r.
Odpowiedź S-DGSA na zapytanie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju:
Zapytanie dotyczące opinii S-DGSA przystąpienia do umowy wielostronnej M260 dotyczącej oznakowania pojazdów i kontenerów zawierających materiały używane podczas przewozu do chłodzenia wykazujące zagrożenie uduszeniem.
M260 - odpowiedź S-DGSA

26 maja 2014 r.
Podsumowanie spotkania w sprawie pytań egzaminacyjnych dla kierowców.
W załączeniu oficjalna notatka ze spotkanie przygotowana przez Transportowy Dozór Techniczny.
TDT_T_070_14714_14

25 maja 2014 r.
Weryfikacja pytań egzaminacyjnych dla DGSA
Zakończono I etap weryfikacji części ogólnej pytań egzaminacyjnych dla DGSA. W pracach uczestniczyli przedstawiciele Naszego Stowarzyszenia, Europejskiego Stowarzyszenia Doradców ADR, przedstawiciele Głównego Inspektora Transportu Drogowego, Transportowego Dozoru Technicznego oraz PKP Cargo. Pozostała do weryfikacji część specjalistyczna - kolejny etap prac przewidziano na początek lipca tego roku.

19-23 maja 2014 r.
Spotkanie dotyczące pracy nad katalogiem pytań egzaminacyjnych dla DGSA
Przedstawiciele Stowarzyszenia DGSA będą uczestniczyli w 5 dniowym spotkaniu, które ma na celu weryfikację pytań egzaminacyjnych dla kandydatów oraz doradców do spraw bezpieczeństwa w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych.

19 maja 2014 r.
Odpowiedzi Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju na Państwa pismo w sprawie interpretacji przepisu 3.4.12 Umowy ADR.
Po prawie 2 latach i 2 przypomnieniach doczekaliśmy się odpowiedzi Ministra Infrastruktury i Rozwoju dotyczącej interpretacji całkowitej masy brutto nadawanych towarów na LQ (Limited Quantities) zg. z Działem 3.4 Umowy ADR. Należy podawać masę brutto całej przesyłki a nie tylko towaru niebezpiecznego, który w tej przesyłce jest zawarty.
DTD-IV-513-10-MS-14

16 maja 2014 r.
Spotkanie przedstawicieli Stowarzyszenia w siedzibie TDT.
Spotkanie dotyczyło bazy pytań egzaminacyjnych dla kierowców przewożących towary niebezpieczne wg ADR.
Przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju zgodzili się na weryfikację obecnej bazy pytań z określeniem podstawy prawnej dla odpowiedzi.
Planowane jest pogrupowanie pytań wg zakresu (klasyfikacja, tunele itd.) i wybór pytań na egzamin zgodnie z całym zakresem.
Planowy czas prowadzenia prac nad bazą pytań - czerwiec/lipiec 2014 r.

19.04.2014 r.
Odpowiedź S-DGSA na zapytanie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju:
Zapytanie dotyczące opinii S-DGSA przystąpienia do umowy wielostronnej M228 dotyczącej przewozu prototypów przedprodukcyjnych dużych akumulatorów litowo-jonowych (UN 3480) oraz do umowy wielostronnej M271 dotyczącej instalacji dozowania dodatków do cystern.
M228, M271 - odpowiedź S-DGSA

7-8 kwietnia 2014
XIV Seminarium S-DGSA
W dniach 7 - 8 kwietnia 2014 roku, w hotelu Orle nad Bałtykiem (Gdańsk Sobieszewo) po raz czternasty S-DGSA zorganizowało spotkanie poświęcone wymianie doświadczeń związanych z transportem towarów niebezpiecznych.

Relacja z XIV Seminarium Stowarzyszenia DGSA

6 kwietnia 2014 r.
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, Gdańsk.
Jedną z ważniejszych przyjętych uchwał było przystąpienie Stowarzyszenia S-DGSA do EASA (Europejskiego Stowarzyszenia Doradców DGSA).

WZC 2014-04-06 - streszczenie

Nasze Opracowania

27 marca 2014 r.
Spotkanie przedstawicieli Stowarzyszenia w siedzibie TDT.
Spotkanie odbyło się celem uzgodnienia formuły współpracy przy weryfikacji katalogu pytań na egzaminy dla doradców do spraw bezpieczeństwa w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych.

Planowy czas prowadzenia prac nad bazą pytań - maj/czerwiec 2014 r.

11 marca 2014 r.

ZAPRASZAMY na Walne Zebranie Członków
6 kwietnia 2014 r.
Hotel "ORLE" - Centrum Konferencyjne ul. Lazurowa 8, 80-680 Gdańsk - Sobieszewo
Pierwszy termin - godzina 14:00,
drugi termin - godzina 15:00

5 marca 2014 r.
Przedstawiciele S-DGSA zostali zaproszeni na spotkanie orgaznizowane przez Departament Transportu Kolejowego i Drogowego oraz Transportowy Dozór Techniczny, którego celem było uzgodnienie formuły współpracy przy:

- weryfikacji katalogu pytań stosowanych na egzaminach na doradcę dgsa

- ujednoliceniu tłumaczenia przepisów RID/ADR/ADN.

Podczas spotkania zaproponowano utworzenie grup roboczych do obu tych zadań, których prace rozpoczną się w najbliższym czasie. Ponadto na wniosek uczestników spotkania przedstawiciele właściwej władzy rozważą możliwość wprowadzenia zmian podczas przeprowadzanych obecnie egzaminów na dgsa w zakresie: sposobu zliczania odpowiedzi (w ramach każdej odpowiedzi a nie pytania jak jest obecnie) oraz możliwości posiadania na egzaminie własnego zbioru przepisów, np. Umowy ADR.

17-18 lutego 2014 r.
Uczestnictwo przedstawicieli Stowarzyszenia S-DGSA w konferencji w Bonn organizowanej przez EASA Europejskie Stowarzyszenie Doradców DGSA
Na zaproszenie EASA 26 delegatów z 12 krajowych Stowarzyszeń Doradców DGSA spotkało się w Bonn. Każdy przedstawiciel zaprezentował swoje Stowarzyszenie z opisem działalności, jak również krajowe funkcjonowanie przepisów rozdziału 1.8.3 obejmujące m.in. egzaminowanie doradców, kursy przygotowujące do egzaminu, roczne sprawozdanie, wymóg wyznaczenia doradcy i wyłączenia w tym zakresie.

EASA ma na celu reprezentowanie interesów doradców DGSA podczas posiedzeń wspólnym grupy roboczej ds. RIDADR/ADN WP15. Planowane działania mają na celu poprawę przepisów na poziomie tworzenia Umowy ADR, ujednolicenie wymagań w zakresie 1.8.3 (egzaminowania doradców, rocznego sprawozdania). Więcej o EASA na Seminarium w Gdańsku (7-8.04.2014) r.

4 grudnia 2013 r.
WNIOSKI dotyczące formularza rocznego sprawozdania
W załączniku zamieszczamy wnioski z Seminarium "Sprawozdanie roczne w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych za 2013 r.- wytyczne w zakresie praktycznego wypełniania", które odbyło się 25.11.2013 r. w Warszawie. 2013-12-4
ikona pdf 2013 12 04 WNIOSKI po seminarium - roczne sprawozdanie.pdf

przeczytaj więcej/wyraź swoją opinię na FORUM

15 października 2013 r.
Zapytanie Stowarzyszenia do MTBiGM w sprawie interpretacji przepisu 3.4.12 Umowy ADR.
W związku z wątpliwościami związanymi z tłumaczeniem polskiej wersji Umowy ADR, która zobowiązuje nadawców towarów na LQ do przekazywania przewoźnikowi w formie pisemnej informacje o całkowitej masie brutto nadawanych towarów Stowarzyszenie DGSA poprosiło Ministra o wykładnię tego przepisu. Po roku oczekiwania na odpowiedź ponowiliśmy zapytanie.

ikona pdf2012 07 17 prosba do Ministra o wykladnie LQ.pdf

ikona pdf2013-07-30 Pismo ponaglające - LQ do MTDiGM.pdf

30 sierpnia 2013 r.
Zapytanie Stowarzyszenia do TDT oraz MTBiGM w sprawie sposobu przeprowadzania egzaminów dla kierowców ADR.
W związku z rozporządzenia Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR Stowarzyszenie DGSA przygotowało opinię do projektu. Opinia została przesłana do MTBiGM.

ikona pdf2013-08-20 Kierowcy-pismo do TDT.pdf

ikona pdf2013-08-30 Odpowiedź TDT.pdf

29 lipca 2013 r.
Opinia Stowarzyszenia w sprawie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR
W związku z rozporządzenia Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR Stowarzyszenie DGSA przygotowało opinię do projektu. Opinia została przesłana do MTBiGM.

ikona pdf2013-07-29 Opinia w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR.pdf

24 lipca 2013 r.
Nowa wersja ADR 2013
W dniu 16 lipca 2013 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 815 zostało opublikowane Oświadczenie Rządowe z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. Załącznikiem do tego oświadczenia jest tekst jednolity ADR uwzględniający zmiany, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. (ADR 2013).

15 kwietnia 2013 r.
Opinia Stowarzyszenia w sprawie Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie transportu odpadów.
W związku z projektem z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów, w tym dla środków transportu i sposobu transportowania, Stowarzyszenie DGSA przygotowało opinię do projektu. Opinia sostała przesłana do Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz do Ministerstwa Środowiska.

ikona pdf2013-04-15 Opinia w sprawie RMS w sprawie transportu odpadów-MS.pdf
ikona pdf2013-04-15 Opinia w sprawie RMS w sprawie transportu odpadów-MT.pdf


Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_connect() in /aktualnosci.php:1010 Stack trace: #0 {main} thrown in /aktualnosci.php on line 1010