DGSA - male logo
INFOLINIA EKSPERTÓW
ADR, RID, IATA, GHS/CLP
dla członków Stowarzyszenia DGSA
CZYNNA KAŻDY PONIEDZIAŁEK
12.00-14.00
DANE KONTAKTOWE ikona pdf
infolinia ekspertów
projektowanie stron internetowych
malex
adr pomorze
DGSA - duze logo
Je¶li chcesz przyst±pić do naszego stowarzyszenia, a tym samym skorzystać z naszych szkoleń, seminarii, konsultacji, promocji na rynku i innej pomocy z zakresu transportu towarów, wypełnij poniższ± deklaracje:
Wypełniony i podpisany formularz prosimy przesłać na adres Stowarzyszenia DGSA - listem lub mailem.