DGSA - male logo
INFOLINIA EKSPERTÓW
ADR, RID, IATA, GHS/CLP
dla członków Stowarzyszenia DGSA
CZYNNA KAŻDY PONIEDZIAŁEK
12.00-14.00
DANE KONTAKTOWE ikona pdf
infolinia ekspertów
projektowanie stron internetowych
malex
adr pomorze
DGSA - duze logo
Izba Gospodarcza
EASA Europejskie Stowarzyszenie "Stowarzyszeń" doradców DGSA (skupiające krajowe stowarzyszenia doradców)
www.easa-dg.eu

Stowarzyszenie S-DGSA jest od czerwca 2013 r. członkiem EASA.

EASA (European Dangerous Goods Safety Adviser Associations) Europejskie Stowarzyszenie Stowarzyszeń Doradców ds. bezpieczeństwa w przewozie towarów niebezpiecznych powstało w 2009 r.
Jako organizacja pozarządowa ma na celu zrzeszenie stowarzyszeń krajowych wszystkich państw które są członkami Umowy ADR/RID/ADR.
EASA ma na celu reprezentowanie interesów doradców DGSA podczas posiedzeń wspólnych grupy roboczej ds. RIDADR/ADN WP15 w EKG ONZ WP15 - Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Planowane działania mają na celu poprawę przepisów na poziomie tworzenia Umowy ADR, ujednolicenie wymagań w zakresie Rozdziału 1.8.3 (egzaminowania doradców, rocznego sprawozdania).
Celem EASA jest m.in.
• wspieranie członków w ich pracy w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych
• zapewnienie forum wymiany doświadczeń, poglądów i informacji
• nawiązanie skutecznej komunikacji pomiędzy stowarzyszeniami krajowymi

30.04-1.05.2018 r. Brugia, Belgia

Ósme spotkanie Stowarzyszenia EASA zorganizowane zostało przez belgijskie stowarzyszenie BESAA w Brugii. Uczestniczyło w nim 23-trzech przedstawicieli z 16 krajowych stowarzyszeń z 15 państw: Belgii, Niemiec, Danii, Finlandii, Francji, Grecji, Węgier, Irlandii, Luksemburga, Holandii, Norwegii, Polski, Szwecji, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii.
ikona pdf Więcej o spotkaniu »

8-9.05.2017 r. Saragossa, Hiszpania

Siódme spotkanie Stowarzyszenia EASA zorganizowane zostało przez trzy hiszpańskie regionalne stowarzyszenia ACCS/ACONSA/ACONSENA. Uczestniczyło w nim 23-trzech przedstawicieli z 16 krajowych stowarzyszeń z 15 państw: Belgii, Niemiec, Danii, Hiszpanii, Finlandii, Francji, Grecji, Węgier, Irlandii, Luksemburga, Holandii, Norwegii, Polski, Turcji, Wielkiej Brytanii.
więcej o spotkaniu »

3-4.10.2016 r. Rotterdam, Holandia

Po raz szósty członkowie Stowarzyszenia EASA spotkali się w Rotterdamie. Uczestniczyło w nim 25-ciu przedstawicieli z 17 krajowych stowarzyszeń z 15 państw: Belgii, Czech, Niemiec, Danii, Hiszpanii, Francji, Grecji, Węgier, Irlandii, Luksemburga, Holandii, Norwegii, Polski, Turcji, Wielkiej Brytanii.
więcej o spotkaniu »

9-10.05.2016 r. Bordeaux, Francja

Piąte spotkanie członków Stowarzyszenia EASA, odbyło się w Bordeaux. Uczestniczyło w nim 27 przedstawicieli z 17 krajowych stowarzyszeń z 16 państw: Belgii, Szwajcarii, Niemiec, Danii, Hiszpanii, Finlandii, Francji, Grecji, Węgier, Irlandii, Luksemburga, Holandii, Norwegii, Polski, Turcji, Wielkiej Brytanii i Turcji.
więcej o spotkaniu »

5-6 października 2015 r. Praga, Republika Czeska

W kolejnym czwartym już spotkaniu Stowarzyszenia EASA, które odbyło się w Czechach uczestniczyło 28 przedstawicieli z 19 krajowych stowarzyszeń: Belgii, Szwajcarii, Republiki Czeskiej, Danii, Hiszpanii, Finlandii, Francji, Węgier, Irlandii, Luksemburga, Holandii, Polski, Turcji, Wielkiej Brytanii. Streszczenie spotkania na stronie
więcej o spotkaniu »


4-5.05.2015 r. Kraków, Polska

W dniach 4-5 maja 2015 r. tym razem w Krakowie odbyło się 3 spotkanie EASA. Członków stowarzyszenia cięgle przybywa. Tym razem w spotkaniu uczestniczyło 20 stowarzyszeń krajowych reprezentowanych przez 27 przedstawicieli z 16 krajów europejskich i nie tylko (np.Turcja).
więcej o spotkaniu »


29-30.09.2014 r. Luxemburg

W dniach 29 i 30 września 2014 r w Grevenmacher (Luxemburg) odbyło się Walne Zgromadzenie EASA, gdzie wybrano nowy zarząd. Nowym prezesem został dr Norbert Müller z Niemiec (Stowarzyszenie GGVD), Wiceprezesem został były prezes Jezus Pellejero z Hiszpanii (Stowarzyszenie ACONSENA). Sekretarzem generalnym mianowano Gaston Zens z Luksemburga (Stowarzyszenie VGL). Ustalono, że Stowarzyszenie VGL zostanie wkrótce gospodarzem oficjalnej siedziby EASA.
W spotkaniu uczestniczyło 19 doradców z 15 krajów europejskich, które przystąpiły do Stowarzyszenia EASA. Są oni reprezentantami ponad 3000 DGSA, których celem jest zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych.
więcej o spotkaniu »

17-18.02.2014 r. Bonn

Na zaproszenie EASA 26 delegatów z 12 krajowych Stowarzyszeń Doradców DGSA spotkało się w Bonn. Każdy przedstawiciel zaprezentował swoje Stowarzyszenie z opisem działalności, jak również krajowe funkcjonowanie przepisów rozdziału 1.8.3 obejmujące m.in. egzaminowanie doradców, kursy przygotowujące do egzaminu, roczne sprawozdanie, wymóg wyznaczenia doradcy i wyłączenia w tym zakresie.
więcej o spotkaniu >