DGSA - male logo
INFOLINIA EKSPERTÓW
ADR, RID, IATA, GHS/CLP
dla członków Stowarzyszenia DGSA
CZYNNA KAŻDY PONIEDZIAŁEK
12.00-14.00
DANE KONTAKTOWE ikona pdf
infolinia ekspertów
projektowanie stron internetowych
malex
adr pomorze
DGSA - duze logo
Wykaz właściwych władz (wraz z danymi adresowymi oraz zakresem upoważnienia) przedstawiony przez Polskę w Sekretariacie EKG ONZ, zgodnie z wymaganiami części 1.8.4 Umowy ADR. Pełny tekst.

Statut Stowarzyszenia Doradców ds. Transportu Towarów Niebezpiecznych - DGSA (Dangerous Goods Safety Advisers). Wersja przyjęta w kwietniu 2007 roku. Pełny tekst.

Członkiem Stowarzyszenie Doradców ds. Transportu Towarów Niebezpiecznych - DGSA może zostać osoba fizyczna posiadająca świadectwo doradcy ds. bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych, która:

- złoży pisemną deklarację członkowską wraz z kopią świadectwa Doradcy DGSA i zdjęciem;
- zostanie przyjęta w poczet członków Stowarzyszenia uchwałą Zarządu;
- opłaci wpisowe w wysokości 50 zł oraz składkę członkowską w wysokości 200 zł lub 100 zł *

* - w przypadku przystąpienia do Stowarzyszenia w drugim półroczu (wysokość wpisowego i składek członkowskich określona Uchwałą Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia z dnia 29.01.2003 roku).
Wykaz Doradców zawiera pełny i najbardziej aktualny spis osób, z którymi mogą Państwo bezpośrednio kontaktować się oraz podpisywać umowy na szkolenia, konsultacje, doradctwo i opiekę nad przewozem towarów niebezpiecznych.

Członkowie Stowarzyszenia DGSA

Członkowie Stowarzyszenia DGSA - Firmy

Data aktualizacji: Luty 2018